ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Taekwondo – kandydaci


Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów do interdyscyplinarnych klas II – VIII mistrzostwa sportowego

Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
na rok szkolny
2022/2023

 

UWAGA! Dokumenty prosimy składać w sekretariacie budynku szkoły na ul. Jagiellończyka 32.

 

Wymagana dokumentacja

 

Testy sprawności fizycznej Harmonogram
  1. Podanie >>> pobierz 
  2. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowe w zakresie taekwondo olimpijskiego >>> pobierz 
  3. Aktualne zaświadczenie o zdolności do uprawiania taekwondo olimpijskiego wydane przez lekarza medycyny sportowej.
  4. Rekomendacja szkolnego trenera koordynatora.
  5. Uzyskanie ze specjalistycznego testu sprawności min. 270 pkt.
  6. 2 zdjęcia.
  7. Kwestionariusz osobowy >>>pobierz
Specjalistyczny test sprawności z zakresu

taekwondo olimpijskiego:

>>> pobierz 

6 czerwca 2022 r.
godz. 17.45

sala gimnastyczna
ul. Gietkowska 12, Olsztyn

Kandydat przystępuje do próby po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 Skip to content