ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020 r.– rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

14.10.2020 r.– Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2020 r.– Święto Wszystkich Świętych

11.11.2020 r.–Święto Odzyskania Niepodległości

09.12.2020 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

13.12.2020 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów klas maturalnych

23.–31.12.2020 r. – zimowa przerwa świąteczna

06.01.2021 r. – Święto Trzech Króli

20.01.2021 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I–II LO

22.01.2021 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów SP i I–II LO

25.01.–07.02.2021 r. – ferie zimowe

22.–26.02.2021 r. – tydzień obchodów Święta Szkoły

01.04.–06.04.2021  r. – wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2021 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

30.04.2021 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla uczniów klas maturalnych

04.–20.05.2021 r. – egzamin maturalny

25.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

26.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka

27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

16.06.2021 r.  – klasyfikacja roczna uczniów SP i I–II LO

25.06.2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

26.08.2020 r. – organizacja roku szkolnego 2020/2021

09.09.2020 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, raporty z egzaminów zewn.

14.10.2020 r. – uroczyste posiedzenie Rady z okazji DEN

09.12.2020 r. – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

20.01.2021 r. –  klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I – II LO

28.04.2021 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

16.06.2021 r.– klasyfikacja roczna uczniów SP i I – II LO

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szkoła Podstawowa Liceum Ogólnokształcące
25, 26, 27 maja 2021 r.
– egzamin ósmoklasisty
4, 5, 6 maja 2021 r.
– pisemne egzaminy maturalne
14 października 2020 r.
4, 5 stycznia 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
14 października 2020 r.
4, 5 stycznia 2021 r.
7 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

 

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

 

wrzesień

03.09.2020 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

04.09.2020 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

listopad

12.11.2020 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

13.11.2020 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

w klasach III liceum–informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

grudzień

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

17.12.2020 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

18.12.2020 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i I – II LO

marzec

25.03.2021 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

26.03.2021 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

w klasach III liceum – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

maj

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

20.05.2021 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

21.05.2021 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i I – II LO

 Skip to content