ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Kalendarz


 


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

01.09.2021 r.– rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

14.10.2021 r.– Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2021 r.– Święto Wszystkich Świętych

11.11.2021 r.–Święto Odzyskania Niepodległości

17.12.2021 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów klas maturalnych

20.12.2021 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

23.–31.12.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

06.01.2022 r. – Święto Trzech Króli

19.01.2022 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I–II LO

21.01.2022 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów SP i I–II LO

24.01.–06.02.2022 r. – ferie zimowe

21.–25.02.2022 r. – tydzień obchodów Święta Szkoły

14.04.–19.04.2022  r. – wiosenna przerwa świąteczna

25.04.2022 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

29.04.2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla uczniów klas maturalnych

04.–20.05.2022 r. – egzamin maturalny

24.–26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty

15.06.2022 r.  – klasyfikacja roczna uczniów SP i I–II LO

24.06.2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  Szkoła Podstawowa Liceum Ogólnokształcące
  24, 25, 26 maja 2022 r.
– egzamin ósmoklasisty (dla klas 7 i 8)
4, 5, 6 maja 2022 r.
– pisemne egzaminy maturalne
  14 października 2021 r.
12 listopada 2021
 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.
14 października 2021 r.
12 listopada 2021
 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

 


SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

 

wrzesień

09.09.2021 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

10.09.2021 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

listopad

25.11.2021 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

26.11.2021 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

w klasach III liceum–informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

grudzień

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

16.12.2021 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

17.12.2021 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i I – II LO

marzec/kwiecień

31.03.2022 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

01.04.2022 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

w klasach III liceum – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

maj

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

19.05.2022 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

20.05.2022 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i I – II LO

 


TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

25.08.2021 r. – organizacja roku szkolnego 2021/2022

08.09.2021 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, raporty z egzaminów zewn.

14.10.2021 r. – uroczyste posiedzenie Rady z okazji DEN

20.12.2021 r. – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

19.01.2022 r. –  klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I–II LO

16.02.2022 r. – podsumowanie I półrocza

25.04.2022 r.– klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

15.06.2022 r. –  klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I–II LO

28.–29.06.2022 r.– podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

 Skip to content