SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020 r.– rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

14.10.2020 r.– Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2020 r.– Święto Wszystkich Świętych

11.11.2020 r.–Święto Odzyskania Niepodległości

09.12.2020 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

13.12.2020 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów klas maturalnych

23.–31.12.2020 r. – zimowa przerwa świąteczna

06.01.2021 r. – Święto Trzech Króli

20.01.2021 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I–II LO

22.01.2021 r. – zakończenie I półrocza dla uczniów SP i I–II LO

25.01.–07.02.2021 r. – ferie zimowe

22.–26.02.2021 r. – tydzień obchodów Święta Szkoły

01.04.–06.04.2021  r. – wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2021 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

30.04.2021 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla uczniów klas maturalnych

04.–20.05.2021 r. – egzamin maturalny

25.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

26.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka

27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

16.06.2021 r.  – klasyfikacja roczna uczniów SP i I–II LO

25.06.2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

26.08.2020 r. – organizacja roku szkolnego 2020/2021

09.09.2020 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, raporty z egzaminów zewn.

14.10.2020 r. – uroczyste posiedzenie Rady z okazji DEN

09.12.2020 r. – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

20.01.2021 r. –  klasyfikacja śródroczna uczniów SP i I – II LO

28.04.2021 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

16.06.2021 r.– klasyfikacja roczna uczniów SP i I – II LO

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szkoła Podstawowa Liceum Ogólnokształcące
25, 26, 27 maja 2021 r.
– egzamin ósmoklasisty
4, 5, 6 maja 2021 r.
– pisemne egzaminy maturalne
14 października 2020 r.
4, 5 stycznia 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
14 października 2020 r.
4, 5 stycznia 2021 r.
7 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

 

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

 

wrzesień

03.09.2020 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

04.09.2020 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

listopad

12.11.2020 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

13.11.2020 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

w klasach III liceum–informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

grudzień

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec I półrocza

17.12.2020 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

18.12.2020 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i I – II LO

marzec

25.03.2021 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

26.03.2021 r. –rodzice uczniów klas VII, VIII i liceum ogólnokształcącego

w klasach III liceum – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

maj

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

20.05.2021 r. –rodzice uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

21.05.2021 r.– rodzice uczniów klas VII, VIII i I – II LO

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status