ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Wychowawcy

WYCHOWAWCY KLAS I SALE LEKCYJNE
w roku szkolnym 2020/2021

 

klasy I-VI SP (ul. Gietkowska)

    •   I    SP – p. Bożena Szykuła
    •  II    SP – p. Anna Danilczuk
    • III    SP – p. Katarzyna Świeczkowska
    • IV a SP – p. A. Wojtkiewicz
    • IV b SP – p. Anna Wojego
    •  V    SP – p. Joanna Ulatowska – Letko
    • VI    SP – p. Bożena Randzio

klasy VII-VIII SP i LO (ul. Jagiellończyka)

    • VII   SP – p. Małgorzata Ejkszto
    • VIII  SP – p. Iwona Hryniuk
    •    I A LO – p. Dorota Ścisło
    •    I B LO – p. Ewelina Suchecka
    •   II A LO – p. Anna Baszowiecka – Pliś
    •   II B LO – p. Liliana Racis – Korsak
    •   II C LO – p. Małgorzata Burniewicz
    •   II D LO – p. Halina Knop
    •   II E LO – p. Magdalena Denert
    •   II F LO – p. Marta Podralska
    • III A LO – p. Joanna Połonczyk
    • III B LO – p. Ewa Kowalewska
    • III C LO – p. Justyna Sobeczek

 

STAŁE SALE LEKCYJNE DLA ODDDZIAŁÓW Gietkowska

    • klasa I – sala 10 (wych. B. Szykuła)
    • klasa II – sala 11 (wych. A. Danilczuk)
    • klasa III – sala 3 (wych. K. Świeczkowska)
    • klasa IV A (gimnastyka) – sala 8 (wych. A. Wojtkiewicz)
    • klasa IV B (TKD + pływanie) – sala 74 (wych. A. Wojego)
    • klasa V – sala 76 (wych. J. Ulatowska-Letko)
    • klasa VI – sala 75 (wych. B. Randzio)

  

STAŁE SALE LEKCYJNE DLA ODDDZIAŁÓW Jagiellończyka

    • VII – sala 2 (wych. M. Ejkszto)
    • VIII – sala 10 (wych. I. Hryniuk)
    • IA (interdyscyplinarna) – sala 24 (wych. D. Ścisło)
    • IB (siatkówka) – sala 18 (wych. E. Suchecka)
    • II A – sala 25 (wych. A. Baszowiecka-Pliś)
    • II B – sala 17 (wych. L. Racis-Korsak)
    • II C – sala 22 (wych. M. Burniewicz)
    • II D – sala 28 (wych. H. Knop)
    • II E – sala 15 (wych. M. Denert)
    • II F – sala 30 (wych. M. Podralska)
    • III A – sala 19 (wych. J. Połonczyk)
    • III B – sala 14 (wych. E. Kowalewska)
    • III C – sala 13 (wych. J. Sobeczek)
 Skip to content