SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

11 listopada – Dzień Niepodległości

Reprezentacja naszej szkoły w osobie Pani Dyrektor Barbary Rapińczuk wraz z delegacją Pocztu Sztandarowego wzięła udział w Wojewódzkich obchodach 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w katedrze św. Jakuba, Poczet Sztandarowy Szkoły wraz z kompanią honorową wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, harcerzy, pocztu husarskiego Chorągwi Grzymałów oraz orkiestry Wojska Polskiego i mieszkańców Olsztyna udał się w pochodzie na Plac Solidarności, gdzie po przemowach, apelu pamięci i salwie honorowej zostały złożone kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. To była piękna i podniosła uroczystość.

Beata Gojło

 

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status