SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Apel z okazji Narodowego Święta
Niepodległości

 

9
listopada odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Inscenizację pod tytułem „Ojczyzna Moja” przygotowała pani Joanna
Ulatowska-Letko wraz z uczniami klasy IV. Apel rozpoczął się pięknym polonezem
„Pożegnanie Ojczyzny”.

 

Później
uczniowie przedstawili dzieje Polski od czasów Lecha aż do dnia odzyskania
niepodległości – 11 listopada 1918 r. Na scenie pojawili się wojowie, rycerze i
żołnierze polscy z różnych epok. W inscenizacji nie mogło zabraknąć tak ważnych
wydarzeń jak bitwa pod Grunwaldem, potop szwedzki czy odsiecz Wiednia ani tak
wybitnych Polaków jak gen. Jan Henryk Dąbrowski, Tadeusz Kościuszko czy Józef
Piłsudski, a także polskich symboli narodowych. Uczniowie śpiewali także pieśni
legionowe, a na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

 

Pięknym
akcentem były biało-czerwone kotyliony, przygotowane przez mamę jednej z
uczennic. Aktorzy zostali nagrodzeni gorącymi brawami. Podziękowania i
gratulacje złożyła im także obecna na apelu pani dyrektor Barbara Rapińczuk.

13
listopada młodzi aktorzy wystawili ponownie swoje przedstawienie, tym razem dla
pacjentów i personelu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w
Olsztynie. Otrzymali serdeczne podziękowania z rąk pani dyrektor Elżbiety Lefler,
która stwierdziła, że „dzięki takim ludziom pobyt w szpitalu staje się
atrakcyjniejszy, a radość częściej gości na dziecięcych buziach”. Także rodzice
czwartoklasistów mieli okazję obejrzeć przedstawienie – kolejny pokaz odbył się
specjalnie dla nich.

 

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status