ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Apel z okazji Narodowego Święta
Niepodległości

 

9
listopada odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Inscenizację pod tytułem „Ojczyzna Moja” przygotowała pani Joanna
Ulatowska-Letko wraz z uczniami klasy IV. Apel rozpoczął się pięknym polonezem
„Pożegnanie Ojczyzny”.

 

Później
uczniowie przedstawili dzieje Polski od czasów Lecha aż do dnia odzyskania
niepodległości – 11 listopada 1918 r. Na scenie pojawili się wojowie, rycerze i
żołnierze polscy z różnych epok. W inscenizacji nie mogło zabraknąć tak ważnych
wydarzeń jak bitwa pod Grunwaldem, potop szwedzki czy odsiecz Wiednia ani tak
wybitnych Polaków jak gen. Jan Henryk Dąbrowski, Tadeusz Kościuszko czy Józef
Piłsudski, a także polskich symboli narodowych. Uczniowie śpiewali także pieśni
legionowe, a na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

 

Pięknym
akcentem były biało-czerwone kotyliony, przygotowane przez mamę jednej z
uczennic. Aktorzy zostali nagrodzeni gorącymi brawami. Podziękowania i
gratulacje złożyła im także obecna na apelu pani dyrektor Barbara Rapińczuk.

13
listopada młodzi aktorzy wystawili ponownie swoje przedstawienie, tym razem dla
pacjentów i personelu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w
Olsztynie. Otrzymali serdeczne podziękowania z rąk pani dyrektor Elżbiety Lefler,
która stwierdziła, że „dzięki takim ludziom pobyt w szpitalu staje się
atrakcyjniejszy, a radość częściej gości na dziecięcych buziach”. Także rodzice
czwartoklasistów mieli okazję obejrzeć przedstawienie – kolejny pokaz odbył się
specjalnie dla nich.

 

 Skip to content