ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej


W czwartek 7 lutego uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej spotkali się, aby wzbogacić swoją wiedzę o Patronie szkoły – Marianie Bublewiczu. Każda klasa przygotowała i zaprezentowała plakat poświęcony jego biografii, karierze sportowej oraz roli, jaką odgrywa w życiu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Następnie wspólnie obejrzeliśmy film poświęcony osobie Patrona.
Spotkanie poprzedziły zajęcia z wychowawcami oraz wizyta w Izbie Pamięci. Uczniowie mieli także okazję zajrzeć do szkolnych kronik. Zdobyte wiadomości z pewnością wykorzystają w konkursie wiedzy o Patronie, którego laureatów poznamy na uroczystości Święta Szkoły.
Wśród wielu informacji warto zapamiętać życiowe motto Mariana Bublewicza:

„Trzeba dążyć do celu, choćby inni w jego realizację wątpili.
Najważniejsze to mocno w siebie wierzyć i mieć swój plan.”

 Skip to content