SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej

W czwartek 7 lutego uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej spotkali się, aby wzbogacić swoją wiedzę o Patronie szkoły – Marianie Bublewiczu. Każda klasa przygotowała i zaprezentowała plakat poświęcony jego biografii, karierze sportowej oraz roli, jaką odgrywa w życiu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Następnie wspólnie obejrzeliśmy film poświęcony osobie Patrona.
Spotkanie poprzedziły zajęcia z wychowawcami oraz wizyta w Izbie Pamięci. Uczniowie mieli także okazję zajrzeć do szkolnych kronik. Zdobyte wiadomości z pewnością wykorzystają w konkursie wiedzy o Patronie, którego laureatów poznamy na uroczystości Święta Szkoły.
Wśród wielu informacji warto zapamiętać życiowe motto Mariana Bublewicza:

„Trzeba dążyć do celu, choćby inni w jego realizację wątpili.
Najważniejsze to mocno w siebie wierzyć i mieć swój plan.”

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status