ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Tydzień z Korczakiem w SMS”


  Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka, którego przewodnim hasłem są słowa samego Korczaka: „Nie ma dzieci – są ludzie”. Również w naszej szkole pamiętaliśmy o tym wybitnym pedagogu, który jako jeden z pierwszych walczył o prawa dziecka.
Miniony tydzień w SMS był obchodzony pod hasłem „Tygodnia z Korczakiem”. W tych dniach uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w nietypowych lekcjach, które odbywały się na sali różowej. Zajęcia przygotowały panie: Joanna Ulatowska-Letko, nauczyciel języka polskiego oraz pani Małgorzata Ejkszto, bibliotekarz.
Uczniom została przybliżona biografia Janusza Korczaka, jego myśli oraz twórczość. Następnie pani Asia Ulatowska-Letko czytała „Pamiętnik Blumki”, żydowskiej dziewczynki, mieszkającej w Domu Sierot, którego założycielem był Korczak. Na zakończenie spotkania pani Małgosia Ejkszto czytała fragment „Króla Maciusia Pierwszego”, najbardziej znanej książki Janusza Korczaka dla dzieci. W trakcie słuchania lektur uczniowie mogli obejrzeć prezentację poświęconą Januszowi Korczakowi, zobaczyć jak wyglądał, przeczytać jego najważniejsze myśli.
Po zajęciach uczniowie wykonywali rysunki do przeczytanego fragmentu książki lub kolorowali wcześniej przygotowane ilustracje. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie oraz zaangażowanie w zajęcia.

Małgorzata Ejkszto

 Skip to content