ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Warsztaty kulinarne klas I-szych LO


Dnia 14 kwietnia 2014 r. uczniowie klas I wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym wzięli udział� w warsztatach kulinarnych w Gospodarstwie Agroturystycznym �Spacj�wka� w Unieszewie.

W wiejskiej scenerii, przy ci�kich sto�ach i �awach pod okiem Babci Krysi uczyli si�, jak w�asnor�cznie zrobi� makaron. Przyst�pili do tego z r�nym zaanga�owaniem, ale niekt�rzy wykazali wielkie kulinarne talenty!

Makaron skonsumowali�my z gor�cym, pachn�cym roso�em ugotowanym przez Babci� Krysi�. Pycha!!!

7444.jpg, 7495.jpg, 7496.jpg

I chocia� pogada pokrzy�owa�a troch� plany to nie mog�o zabrakn�� sportu � przeci�gania liny na mokrej trawie oraz rozgrywek w siatk�wk�.

St� do ping�ponga by� r�wnie� oblegany.

A kie�baski pieczone w wielkim ognisku w strugach deszczu smakowa�y wy�mienicie� .

 Skip to content