ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie


Szanowni Rodzice,

toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty, reprezentowanymi przez Związki zawodowe, a pracodawcami, czego podstawę stanowi brak uzgodnień z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Z przeprowadzonego referendum strajkowego wynika, że 92 % nauczycieli naszej Szkoły opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku, jednak podjęcie konkretnych działań będzie związane z indywidualnymi decyzjami pracowników oraz działaniami Związków zawodowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W przypadku braku porozumienia nastąpi zagrożenie ogłoszenia strajku. Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika. W chwili obecnej nie jestem w stanie wskazać, ile osób weźmie udział w strajku, a brak wymaganej liczby pracowników będzie miał znaczny wpływ na zapewnienie właściwej organizacji pracy Szkoły – również ze względu na brak możliwości udzielenia zastępstw doraźnych.

Uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość, wsparcie naszych działań i w miarę możliwości zapewnienie opieki dzieciom podczas ewentualnego strajku. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.

Informacja dotyczącą zajęć treningowych (gimnastyka sportowa dziewcząt, taekwondo), zostanie przekazana Państwu bezpośrednio przez trenerów.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Barbara Rapińczuk

>>> Informacja o zawieszeniu zajęć w dniu 08.04.2019 r.

 Skip to content