SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie

Szanowni Rodzice,

toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty, reprezentowanymi przez Związki zawodowe, a pracodawcami, czego podstawę stanowi brak uzgodnień z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Z przeprowadzonego referendum strajkowego wynika, że 92 % nauczycieli naszej Szkoły opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku, jednak podjęcie konkretnych działań będzie związane z indywidualnymi decyzjami pracowników oraz działaniami Związków zawodowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W przypadku braku porozumienia nastąpi zagrożenie ogłoszenia strajku. Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika. W chwili obecnej nie jestem w stanie wskazać, ile osób weźmie udział w strajku, a brak wymaganej liczby pracowników będzie miał znaczny wpływ na zapewnienie właściwej organizacji pracy Szkoły – również ze względu na brak możliwości udzielenia zastępstw doraźnych.

Uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość, wsparcie naszych działań i w miarę możliwości zapewnienie opieki dzieciom podczas ewentualnego strajku. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.

Informacja dotyczącą zajęć treningowych (gimnastyka sportowa dziewcząt, taekwondo), zostanie przekazana Państwu bezpośrednio przez trenerów.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Barbara Rapińczuk

>>> Informacja o zawieszeniu zajęć w dniu 08.04.2019 r.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status