ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Akcja Caritas – ,,Mikołaj”


Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. nasza szkoła włączyła się do akcji ,,Mikołaj”organizowanej przez Caritas Olsztyński – hospicjum domowe. Przy zaangażowaniu rodziców uczniów naszej szkoły i nauczycieli przygotowano paczki dla sześciorga dzieci z dwóch rodzin objętych opieką hospicyjną. Zgromadzono kosmetyki dziecięce, pluszaki, zabawki, słodycze, książki i gry dydaktyczne. Przygotowano paczki i przekazano do stacji Caritas Olsztyn.

Nad właściwym przebiegiem działań czuwała p. Ewa Gałęziewska i p. Anna Dubrowska.

 Skip to content