SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Akcja „Wyzwanie czytelnicze 2018/2019”

Rok szkolny powoli nabiera rozpędu, może to dobry czas, by podjąć wyzwanie !!!
Zasady udziału w akcji:

 1. Akcja „Wyzwanie czytelnicze 2018/2019” jest skierowana do uczniów klas 1-3 oraz  4-6 SP.
 2. Organizatorem przedsięwzięcia jest biblioteka szkolna.
 3. Cele ogólne:
  • upowszechnianie książki i czytelnictwa
  • zachęcenie do wypożyczeń książek z biblioteki
  • dobra zabawa
 4. Cele szczegółowe:
  Uczeń:

  • odwiedza bibliotekę
  • poznaje książki warte przeczytania
  • potrafi sformułować krótką opinię o nich
  • doskonali umiejętność pisemnej wypowiedzi
  • wartościowo i ciekawie spędza czas wolny
  • rozwija zainteresowania i wyobraźnię
 5. Czas trwania akcji: rok szkolny 2018/2019
 6. Akcja polega na:
  • przeczytaniu jak największej liczby książek w ciągu roku szkolnego,
  • wypełnieniu karty „wyzwanie czytelnicze” (do pobrania w bibliotece) po przeczytaniu książki
  • dostarczeniu karty „wyzwanie czytelnicze” do biblioteki
 7. Gotowe karty zostaną wyeksponowane na tablicy w miejscu ogólnodostępnym
 8. Po zakończeniu akcji zostanie sporządzony wykaz najbardziej popularnych książek wśród dzieci – „Uczniowska top lista książek”, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka.

Przyjdź do biblioteki, podejmij wyzwanie !!!

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status