ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Akcja „Wyzwanie czytelnicze 2018/2019”


Rok szkolny powoli nabiera rozpędu, może to dobry czas, by podjąć wyzwanie !!!
Zasady udziału w akcji:

 1. Akcja „Wyzwanie czytelnicze 2018/2019” jest skierowana do uczniów klas 1-3 oraz  4-6 SP.
 2. Organizatorem przedsięwzięcia jest biblioteka szkolna.
 3. Cele ogólne:
  • upowszechnianie książki i czytelnictwa
  • zachęcenie do wypożyczeń książek z biblioteki
  • dobra zabawa
 4. Cele szczegółowe:
  Uczeń:

  • odwiedza bibliotekę
  • poznaje książki warte przeczytania
  • potrafi sformułować krótką opinię o nich
  • doskonali umiejętność pisemnej wypowiedzi
  • wartościowo i ciekawie spędza czas wolny
  • rozwija zainteresowania i wyobraźnię
 5. Czas trwania akcji: rok szkolny 2018/2019
 6. Akcja polega na:
  • przeczytaniu jak największej liczby książek w ciągu roku szkolnego,
  • wypełnieniu karty „wyzwanie czytelnicze” (do pobrania w bibliotece) po przeczytaniu książki
  • dostarczeniu karty „wyzwanie czytelnicze” do biblioteki
 7. Gotowe karty zostaną wyeksponowane na tablicy w miejscu ogólnodostępnym
 8. Po zakończeniu akcji zostanie sporządzony wykaz najbardziej popularnych książek wśród dzieci – „Uczniowska top lista książek”, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka.

Przyjdź do biblioteki, podejmij wyzwanie !!!

 Skip to content