ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

APEL PAPIESKI „NIE LĘKAJCIE SIĘ”


18 maja 2022 r. w klasach I-VI szkoły podstawowej odbył się Apel Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”, poświęcony postaci Papieża-Polaka, ale także pomyślany jako element wychowania do wartości oraz wspierania uczniów zmagających się z różnego rodzaju lękami, wynikającymi z sytuacji w otaczającym nas świecie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz pani wicedyrektor Elżbieta Giedziun-Kakojejko.

Scenariusz apelu został pomyślany jako spotkanie postaci biblijnych, które doświadczyły w swoim życiu różnorakich lęków i zostały z nich wyrwane Bożą mocą z lękami ludzi współczesnych, a w szczególności tymi, z którymi dzieci, uczniowie-zawodnicy SMS zmagają się tu i teraz.

Oprócz postaci biblijnych, takich jak Hagar, Mojżesz, Maryja, święty Józef czy Piotr Apostoł, uczniowie mogli poznać także życiorysy polskich błogosławionych – kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej i po raz kolejny usłyszeć słowa Jana Pawła II, który od samego początku swojego pontyfikatu zachęcał nas do zaufania Bogu i odważnego wypłynięcia na głębię.

Scenariusz powstał jesienią ubiegłego roku, niestety zaplanowany Dzień Papieski z obiektywnych przyczyn nie mógł się odbyć, stąd decyzja o spotkaniu 18 maja – w dniu urodzin Papieża-Polaka. Było to pierwsze takie spotkanie w szkole od momentu wybuchu pandemii i pokazało, jak bardzo wszyscy, zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele potrzebujemy także tego typu „lekcji”. W inscenizacji wystąpili uczniowie klas VB i VI, natomiast wszyscy uczniowie klas I-VI aktywnie włączali się w śpiew. Spotkanie przygotowały pani Katarzyna Klajapani Joanna Ulatowska-Letko, przy współpracy p. Ewy Gałęziewskiej i p. Anny Wojego. Podziękowania należą się także rodzicom, a zwłaszcza p. Danielowi Kaliszewskiemu za pomoc przy rekwizytach oraz fotografowanie i filmowanie całej uroczystości.

 

 Skip to content