SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego

     W czwartek 22 stycznia 2012 r. odbył się apel podsumowujący pracę szkoły w I półroczu. W czasie apelu przewodniczący samorządów klasowych przedstawili informacje o odniesionych sukcesach i o tym, co się działo w poszczególnych klasach w I półroczu.      Następnie pani dyrektor Barbara Rapińczuk wraz z wychowawcami wręczyła dyplomy uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu i uzyskali w wyniku klasyfikacji półrocznej średnią ocen 4,75 i więcej (w kl. IV-VI), a także osiągnęli 100% frekwencję.      Miłą niespodzianką były dwa zaproszenia do kina „Helios”, które jako nagrodę otrzymały uczennice z najwyższą średnią ocen w szkole: Agata Boraczyńska z kl. IV oraz Natalia Sarnowska z kl. VI.      Na zakończenie pani Joanna Ulatowska-Letko wręczyła dyplomy i drobne upominki uczennicom, które w I półroczu były najlepsze w Szkolnym Konkursie Ortograficznym – Agacie Boraczyńskiej, Marii Wajzer i Agnieszce Stachurskiej.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status