ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego


Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego

     W czwartek 22 stycznia 2012 r. odbył się apel podsumowujący pracę szkoły w I półroczu. W czasie apelu przewodniczący samorządów klasowych przedstawili informacje o odniesionych sukcesach i o tym, co się działo w poszczególnych klasach w I półroczu.      Następnie pani dyrektor Barbara Rapińczuk wraz z wychowawcami wręczyła dyplomy uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu i uzyskali w wyniku klasyfikacji półrocznej średnią ocen 4,75 i więcej (w kl. IV-VI), a także osiągnęli 100% frekwencję.      Miłą niespodzianką były dwa zaproszenia do kina „Helios”, które jako nagrodę otrzymały uczennice z najwyższą średnią ocen w szkole: Agata Boraczyńska z kl. IV oraz Natalia Sarnowska z kl. VI.      Na zakończenie pani Joanna Ulatowska-Letko wręczyła dyplomy i drobne upominki uczennicom, które w I półroczu były najlepsze w Szkolnym Konkursie Ortograficznym – Agacie Boraczyńskiej, Marii Wajzer i Agnieszce Stachurskiej.

 Skip to content