SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Bezpłatna mobilna aplikacja Dziennika Elektronicznego dla rodziców.

Szanowni Państwo,
informujemy, że dla rodziców dzieci uczęszczających do Olsztyńskich szkół udostępniona została bezpłatna mobilna aplikacja Dziennika Elektronicznego firmy Librus.
Od 1 września pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz uczniowie powinni logować się na
Platformie Usług Oświatowych: https://edukacja.olsztyn.eu
Link do materiału informacyjnego: PUO Material Informacyjny
 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status