ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Edukacji Narodowej


Wszystkim Pracownikom
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
życzymy dużo siły, cierpliwości,
zapału oraz satysfakcji
z wykonywanej pracy

 Skip to content