ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Otwarty w liceum dla piłkarzy


Dnia 23 kwietnia 2018 r. nasze liceum odwiedziła młodzież z klasy piłkarskiej z Gimnazjum Nr 12 pod opieką trenera pana Janusza Czerniewicza. Po obserwacji treningu swoich starszych kolegów z klasy I a chłopcy spotkali się z panią Beatą Grzybicką, pedagogiem liceum oraz z panią Anną Goryszewską, psychologiem szkolnym. Otrzymali informacje o szkole, o ofercie edukacyjnej, warunkach, terminach rekrutacji i próbie sprawności fizycznej oraz o bazie szkoły. Atmosferę naszej szkoły poznawali podczas krótkiej przerwy, po której wzięli udział w lekcji historii z panią Justyną Sobeczek. Przejście korytarzami szkoły zakończyło wizytę piłkarzy w naszej szkole.

Beata Grzybicka

 Skip to content