SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

JESTEŚMY EKO

JESTEŚMY EKO

Akcja „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena i żeglarza Iana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej, nad którą mieszkał.

W tym celu udało mu się zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad oczyszczaniem zatoki z całych ton plastikowych śmieci, butelek a nawet wraków samochodów. W kolejnych latach akcja roztaczała coraz szersze kręgi, a w 1993 roku za sprawą mieszkającej w Australii pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz trafiła również do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się Fundacja „Nasza Ziemia”.

Co roku we wrześniu rozpoczyna się wielkie sprzątanie świata. Zaopatrzeni w rękawice i plastikowe worki ruszamy na pobliskie skwery i ulice, by pozbierać zalegające tam śmieci. Wszystko po to, by być dumnym z tego jak wiele zrobiliśmy dla ochrony środowiska! Ta akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Szkoda, że tylko raz w roku…

Hasłem przewodnim tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”, 18 edycji jest: „Lasy to życie – chrońmy je”. Dlaczego akurat lasy? Bo w ten sposób organizatorzy chcą włączyć się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zresztą to właśnie lasy mają największy problem z usuwaniem dzikich wysypisk śmieci.

MY TEŻ SPRZĄTALIŚMY I ŚMIECI NAZBIERALIŚNY!!!

Zbierają dzieci z przedszkola, uczniowie w szkołach, znajomi znajomych i przyjaciele przyjaciół. Kartony z plastikowym surowcem pojawiły się w delikatesach i w ulubionym warzywniaku, w gabinecie lekarskim i w urzędzie miasta. O co chodzi? O śmieci, a konkretnie o różnego typu nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, wieczka i pokrywki.

Zasada jest prosta: kilogram plastikowych nakrętek (wyłącznie PET) po różnego rodzaju napojach przekazanych do recyklingu to średnio około 70 groszy. Koszt wózka to 4-6 tys. zł, czyli wartość około sześciu ton surowca. Obojętnie jaki kształt i kolor, obojętnie jaki producent. Liczy się ilość – im więcej kapsli, korków, nakrętek, tym oczywiście lepiej.

NASZA SZKOŁA ZBIERA PLASTIKOWE NAKRĘTKI NA REHABILITACJĘ SZYMONA.

NASZ KONKURS RUSZYŁ – KTO WIĘCEJ???? WYNIKI Z WRZEŚNIA JUŻ NA TABLICACH SZKOLNYCH.

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska, poprzez dostarczenie go do punktu zbiórki baterii w naszej szkole.

WASZ PRZEWODNIK PO EKOLOGII – Aneta Wojtkiewicz

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status