ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 24 kwietnia 2020 r.


Harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2020 roku >>> otwórz/pobierz

 Skip to content