ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat Dyrektora Szkoły


Szanowni  Państwo,

informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 7 czerwca 2020 r. Do tego czasu będziemy nadal realizować zdalne nauczanie.

Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, wyłącznie za zgodą rodziców.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy został określony na 7–9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 31 lipca, wówczas też otrzymają zaświadczenia.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany w terminie od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Barbara Rapińczuk – Dyrektor Szkoły


Więcej informacji na stronie MEN, pod poniższymi linkami (kliknij w grafikę):

 Skip to content