SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat dyrektora szkoły z dnia 6 listopada 2020 r.

Z dniem 9 listopada do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas od I do VIII szkoły podstawowej oraz wszyscy uczniowie liceum ogólnokształcącego uczą się i trenują w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

W przypadku ucznia, będącego dzieckiem rodziców, bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, (lekarze, pielęgniarki, policja, itp.), na terenie szkoły zostanie zorganizowana opieka świetlicowa (w tym przypadku prosimy o informację, kto z uprawnionych rodziców jest zainteresowany opieką świetlicową dla swego dziecka – do piątku 6 listopada do godz. 19.00 proszę o przesłanie informacji na adres mailowy szkoły: sms@bublewicz.pl,  podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz proponowane godziny pobytu dziecka w świetlicy).

Obiady nie będą dostarczane do szkoły. Dzieci, które przyjdą do szkoły, muszą być zaopatrzone we własne kanapki i napoje (uwaga – ważne: w szkole nie ma możliwości realizacji nauki zdalnej dla uczniów obecnych w świetlicy).

Konsultacje dla uczniów (przede wszystkim klasy VIII oraz tegorocznych maturzystów) będą odbywać się po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem, prowadzącym dane zajęcia. Dokument dotyczący konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Konkursy przedmiotowe Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbędą się w planowanym terminie na terenie szkoły.

Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zdalnej za pomocą dziennika Librus. Nauczyciele specjaliści, pedagodzy, psycholog, rewalidator oraz terapeuci będą pracować w formie zdalnej. Indywidualne konsultacje możliwe, w razie konieczności, po wcześniejszym ustaleniu ze specjalistą formy spotkania.

Uczniów, przebywających na terenie szkoły, obowiązuje reżim sanitarny oraz obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa (w tym obowiązek zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych budynku).

Drodzy Uczniowie, życzę wam dużo cierpliwości i hartu ducha. Bądźmy razem na odległość, przetrwajmy ten trudny dla wszystkich czas, stosując się do zasad. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Do zobaczenia w szkole.

Barbara Rapińczuk
Dyrektor szkoły

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status