ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat dyrektora szkoły z dnia 6 listopada 2020 r.


Z dniem 9 listopada do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas od I do VIII szkoły podstawowej oraz wszyscy uczniowie liceum ogólnokształcącego uczą się i trenują w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

W przypadku ucznia, będącego dzieckiem rodziców, bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, (lekarze, pielęgniarki, policja, itp.), na terenie szkoły zostanie zorganizowana opieka świetlicowa (w tym przypadku prosimy o informację, kto z uprawnionych rodziców jest zainteresowany opieką świetlicową dla swego dziecka – do piątku 6 listopada do godz. 19.00 proszę o przesłanie informacji na adres mailowy szkoły: sms@bublewicz.pl,  podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz proponowane godziny pobytu dziecka w świetlicy).

Obiady nie będą dostarczane do szkoły. Dzieci, które przyjdą do szkoły, muszą być zaopatrzone we własne kanapki i napoje (uwaga – ważne: w szkole nie ma możliwości realizacji nauki zdalnej dla uczniów obecnych w świetlicy).

Konsultacje dla uczniów (przede wszystkim klasy VIII oraz tegorocznych maturzystów) będą odbywać się po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem, prowadzącym dane zajęcia. Dokument dotyczący konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Konkursy przedmiotowe Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbędą się w planowanym terminie na terenie szkoły.

Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zdalnej za pomocą dziennika Librus. Nauczyciele specjaliści, pedagodzy, psycholog, rewalidator oraz terapeuci będą pracować w formie zdalnej. Indywidualne konsultacje możliwe, w razie konieczności, po wcześniejszym ustaleniu ze specjalistą formy spotkania.

Uczniów, przebywających na terenie szkoły, obowiązuje reżim sanitarny oraz obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa (w tym obowiązek zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych budynku).

Drodzy Uczniowie, życzę wam dużo cierpliwości i hartu ducha. Bądźmy razem na odległość, przetrwajmy ten trudny dla wszystkich czas, stosując się do zasad. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Do zobaczenia w szkole.

Barbara Rapińczuk
Dyrektor szkoły

 Skip to content