ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikaty Dyrektora Szkoły


Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 24 maja 2020 r. Do tego czasu będziemy nadal realizować zdalne nauczanie.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy został określony na 7–9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 31 lipca, wówczas też otrzymają zaświadczenia.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany w terminie od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Barbara Rapińczuk – Dyrektor Szkoły


GODZINY PRACY

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego
im. M. G. Bublewicza w Olsztynie

 Szanowni Państwo,

z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  informuję, że do 24 maja 2020 r. wszelkie zapytania i wątpliwości należy zgłaszać drogą emailową na adres: sms@bublewicz.pl  lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze – tel. 89 534 04 88.

W razie pilnej potrzeby zgłoszonej przez uczniów- zawodników lub rodziców/prawnych opiekunów do dyrektora szkoły za pośrednictwem platformy Librus, oba budynki szkoły zostaną  udostępnione.

Barbara Rapińczuk – Dyrektor Szkoły

 Skip to content