ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Konferencja inaugurująca projekt „Razem tworzymy lepszy Internet” w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego


Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 16 stycznia 2018 r. w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego, a jej idea wpisuje się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018, inicjowanego przez Komisję Europejską od 2004 r.

Patronat honorowy nad projektem objął Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty, a działania podejmowane przez szkoły włączające się w projekt wzbogacą realizację priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w szczególności bezpieczeństwo w internecie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji – Komendant Miejski Policji inspektor Piotr Zabuski, koordynator projekty z ramienia Policji pani Lidia Cynt oraz młodszy aspirant Rafał Prokopczyk sierżant sztabowy Izabela Kołpakowska.

Wśród gości znaleźli się również dyrektorzy zaproszonych szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (II Liceum Ogólnokształcące),  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V Liceum Ogólnokształcące), Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W konferencji uczestniczyły czteroosobowe delegacje uczniów wraz z koordynatorami z wyżej wymienionych szkół przygotowane do panelu dyskusyjnego nt. bezpieczeństwa w Internecie. Koordynatorem z ramienia oświaty jest pedagog naszego liceum  pani Beata Grzybicka.

Uczestników i gości konferencji przywitała dyrektor ZSO Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie pani Barbara Rapińczuk.

Komendant Miejski Policji inspektor Piotr Zabuski w sposób profesjonalny i przekonywujący mówił młodzieży o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, radzenia sobie z cyberprzemocą oraz zachęcał do zgłaszania takich przypadków Policji, pedagogowi szkolnemu, nauczycielom czy rodzicom. W czasie panelu dyskusyjnego aktywnie włączał się w rozmowy z młodzieżą.

Gościem specjalnym konferencji był pan Jakub Pepłoński kierownik ds. współpracy z organami ścigania, działu Zaufanie i Bezpieczeństwo Allegro, który przedstawił młodzieży prezentację multimedialną oraz w barwny i humorystyczny sposób opowiadał o bezpiecznym korzystaniu z Internetu oraz, jako ekspert, wziął udział w panelu dyskusyjnym.

Psycholog szkolny, pani Anna Goryszewska, zaprezentowała wyniki ankiety on–line wypełnionej przez 433 uczniów z zaproszonych na konferencję szkół oraz zabierała głos przy stole eksperckim.

Przed panelem dyskusyjnym uczniowie SMS zaprezentowali swój autorski filmik „Razem tworzymy lepszy Internet”, nakręcony pod czujnym okiem pani Małgorzaty Jacewicz, która była również autorką plakatu, zaproszeń oraz zakładek.

Panel dyskusyjny z udziałem uczniów i ekspertów podsumował konferencję, a przygotował go i poprowadził  pan Radosław Świstak.

Pani dyrektor Barbara Rapińczuk na ręce koordynatorów przekazała podziękowania i zaświadczenia o udziale w konferencji.

Całą uroczystość poprowadziła pani Justyna Sobeczek.

Po konferencji młodzież udała się na słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców, a goście zostali zaproszeni przez panią dyrektor na spotkanie do Sali konferencyjnej.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Nasza inicjatywa została zgłoszona na stronie internetowej saferinternet.pl i w zakładce „Mapa inicjatyw DBI” możemy znaleźć jej opis:

Opracowany został projekt działań profilaktycznych „Razem tworzymy lepszy Internet”, którego koordynatorem jest KMP w Olsztynie, X Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie i Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Szkoły ponadpodstawowe z Olsztyna inicjować będą własne działania profilaktyczne które potrwają do końca roku szkolnego. 16.01.2018 r. planowana jest w X LO debata inaugurująca, uczestniczyć w niej będą policjanci, psychologowie i przedstawiciel Allegro. Wcześniej przeprowadzona zostanie ankieta dot. bezpieczeństwa w Sieci (na koniec projektu jej ewaluacja). W trakcie projektu organizowane będą apele, pogadanki ze specjalistami, nagrany będzie filmik o poczuciu bezpieczeństwa w Sieci z udziałem młodzieży. Kampania prowadzona będzie przy wsparciu lokalnych mediów.

Na dzień 14 stycznia 2018 r. zgłoszono 1409 inicjatyw, w naszym województwie – 63, z czego 5 w Olsztynie.

Projekt „Razem tworzymy lepszy Internet” oraz obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 wpisują się również w zadania zawarte w programie wychowawczo–profilaktycznym na rok 2017/2018. W obszarze – Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej – jednym z głównych zadań jest przeciwdziałanie cyberprzemocy poprzez m. in. kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń tkwiących w środowisku cyfrowym, rozwijanie umiejętności korzystania z nowych mediów, informowanie o konsekwencjach stosowania przemocy w sieci oraz wyposażanie uczniów i rodziców w wiedzę o instytucjach udzielających pomocy.

 Zapraszamy na strony internetowe:

www.saferinternet.pl/dbi/mapa-inicjatyw-dbi.html

http://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/41557,Bierzemy-udzial-w-Dniu-Bezpiecznego-Internetu-2018.html

http://telewizjaolsztyn.pl/wiadomości/7792,razem-tworzymy-lepszy-internet

 

Beata Grzybicka
koordynator projektu z ramienia oświaty

 Skip to content