ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Konsultacja sparingowa zawodników taekwondo w ośrodku przygotowań w Cetniewie – 12-15.11.2020 r.


W dniach 12-15.11.2020 r. w Ośrodku przygotowań w Cetniewie odbyła się konsultacja sparingowa grup młodzieżowych: kadet, junior i U 21. W konsultacji również uczestniczyła Kadra Narodowa Seniorów, wśród zawodników Kadr Narodowych są zawodnicy naszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz trenerzy.

Konsultacja jest kolejnym etapem weryfikacji i sprawdzianem aktualnej dyspozycji zawodników objętych programem szkolenia sportowego PZTO.

 Skip to content