ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Licealiści w Warmińsko–Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej


W dniu 29 listopada 2017 r. uczniowie klasy II a liceum wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Jak oceniać informacje z Internetu?”, które odbyły się w Warmińsko–Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej. Celem zajęć było kształcenie u uczniów umiejętności krytycznej oceny i selekcji internetowych źródeł informacji.

Uczniowie wysłuchali pogadanki opartej o prezentację i samodzielnie  wykonywali praktyczne zadania mające na celu ocenę prezentowanych stron internetowych oraz wybór jednej z nich zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. W zwięzły i precyzyjny sposób uzasadniali swoje wybory.

Klasa II b liceum wzięła udział w tych zajęciach w dniu 9 stycznia 2018 r.

Beata Grzybicka

 

 Skip to content