ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Marian Bublewicz został patronem olsztyńskiej ulicy!


Z radością informujemy, że podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 25.04.2018 roku, radni nadali imię Mariana Bublewicza jednej z ulic na Osiedlu Kętrzyńskiego. Nasza szkoła jest bardzo związana z patronem, dlatego jesteśmy bardzo dumni, iż patron Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie, został również patronem olsztyńskiej ulicy.

Ulica Mariana Bublewicza zaczynać się będzie od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Cementową i pobiegnie na wschód, wzdłuż dawnej bazy PKS, łącząc się z obecną ulicą Lubelską w rejonie toru motocrossowego i biegnąc dalej w kierunku węzła Wschód na obwodnicy Olsztyna.

 Skip to content