ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018


Zapraszamy do wypożyczania nowości!!!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ramach dotacji dla X LO z rządowego programu zostały zakupione nowości do biblioteki szkolnej. Nowe książki zakupiono zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonego głosowania wśród uczniów „Wybory książek” wytypowano listę książek do zakupu, która uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 163 pozycje na kwotę 5000 złotych.

Zakupiono głównie literaturę piękną z działów: fantasy, sensacja, literatura grozy oraz powieści obyczajowe preferowane przez młodzież oraz klasykę literatury polskiej i światowej. Zgodnie z oczekiwaniami zakupiono również 11 pozycji biografii wybitnych sportowców oraz 19 książek z literatury popularno-naukowej w tym poradniki samorozwoju i samorealizacji, psychologiczne i dla sportowców.

 Skip to content