SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w duchu nowoczesnego patriotyzmu

W przededniu Święta Niepodległości o patriotyzmie można godzinami… W tym roku postawiliśmy na rozwijanie wśród młodzieży gimnazjum i liceum świadomości na temat nowoczesnego patriotyzmu.

Już od poniedziałku, w dniach poprzedzających Święto Niepodległości, czas zajmowały nam refleksje nad tym, jak współcześnie można okazać patriotyzm. Odbywały się więc lekcje historii, wos i języka polskiego poświęcone tej tematyce. We wtorek (8 listopada) uczniowie wzięli udział w ankiecie badającej postawy patriotyczne wśród młodzieży, a w środę mogli wykazać się znajomością ortografii, pisząc dyktando patriotyczne. Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy 3a LO, Przemek Duszak, a tuż za nim uplasowała się Daria Chrzan z 1B gimnazjum.

Korytarze szkolne ozdobione zostały wlepkami na temat nowoczesnego patriotyzmu oraz wynikami ankiety w gimnazjum – można, spacerując na przerwie, czy jedząc kanapkę, zastanowić się nad tym, jak być dziś świadomym patriotą.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status