ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w duchu nowoczesnego patriotyzmu


W przededniu Święta Niepodległości o patriotyzmie można godzinami… W tym roku postawiliśmy na rozwijanie wśród młodzieży gimnazjum i liceum świadomości na temat nowoczesnego patriotyzmu.

Już od poniedziałku, w dniach poprzedzających Święto Niepodległości, czas zajmowały nam refleksje nad tym, jak współcześnie można okazać patriotyzm. Odbywały się więc lekcje historii, wos i języka polskiego poświęcone tej tematyce. We wtorek (8 listopada) uczniowie wzięli udział w ankiecie badającej postawy patriotyczne wśród młodzieży, a w środę mogli wykazać się znajomością ortografii, pisząc dyktando patriotyczne. Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy 3a LO, Przemek Duszak, a tuż za nim uplasowała się Daria Chrzan z 1B gimnazjum.

Korytarze szkolne ozdobione zostały wlepkami na temat nowoczesnego patriotyzmu oraz wynikami ankiety w gimnazjum – można, spacerując na przerwie, czy jedząc kanapkę, zastanowić się nad tym, jak być dziś świadomym patriotą.

 Skip to content