ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Nic dwa razy się nie zdarza…” – Ostatni Dzwonek 2019


Tradycją stało się już, że uczniowie ostatnich klas każdego etapu edukacyjnego spotykają się ze swoimi nauczycielami i trenerami, aby podziękować im za wspólnie spędzony czas.

Uroczystość, która miała miejsce 14 czerwca 2019 roku w budynku przy ul. Jagiellończyka, była wyjątkowa pod każdym względem. Takiego Ostatniego Dzwonka w naszej szkole do tej pory nie było i już nigdy nie będzie. A dlaczego? Oto kilka powodów:

  • Po raz pierwszy w historii szkoły „Ostatni Dzwonek” dotyczył aż 4 klas i aż 60 uczniów – wspólnie żegnały się klasy IIIA i IIIB gimnazjum oraz VIIIA i VIIIB szkoły podstawowej.
  • Po raz pierwszy na 4 klasy przypadało aż siedem wychowawczyń.
  • Po raz ostatni żegnaliśmy gimnazjalistów.
  • A po raz pierwszy ósmoklasistów.

Na uroczystości była obecna pani dyrektor Barbara Rapińczuk, pani wicedyrektor do spraw dydaktycznych Elżbieta Giedziun-Kakojejko oraz pani wicedyrektor do spraw szkolenia sportowego Anna Michels.

Oczywiście obecne były wychowawczynie klas kończących szkołę, a także wielu nauczycieli, trenerów, pracowników szkoły, nie zabrakło również rodziców i głównych bohaterów uroczystości – uczniów klas gimnazjalnych, ósmych i siódmych.

Pani Dyrektor Barbara Rapińczuk na wstępie pogratulowała uczniom ukończenia szkoły, dobrych wyników egzaminów zewnętrznych, sukcesów sportowych i edukacyjnych oraz tego, jak rozwinęli swoje talenty podczas nauki w SMS. Dziękowała za współpracę i życzyła wszystkim absolwentom powodzenia w dalszej edukacji.

Kolejnym punktem programu była „część artystyczna”. Tym razem uczniowie starali się przekonać zebranych, że wszystkie lektury szkolne są o … uczniach i nauczycielach SMS-u. Zaprezentowali wybrane fragmenty niektórych lektur obowiązkowych i ich interpretację w świetle „najnowszych odkryć”.

Okazało się, że w dziełach np. Adama Mickiewicza można odnaleźć fragmenty opinii pedagoga szkolnego, notatkę z dyżuru w stołówce czy zachętę do uprawiania pływania.

W podobnie „nowatorski” sposób potraktowano utwory Sienkiewicza, Słowackiego, Fredry czy Żeromskiego, co sprawiło zebranym sporo radości.

Oto mała próbka nowej interpretacji fragmentu „Dziadów”:

ORYGINAŁ: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,

co to będzie, co to będzie?

CO AUTOR MIAŁ NA MYŚLI? Fragment pamiętnika ósmoklasistki. Już za chwilę kolejny (siódmy) próbny egzamin z matematyki. Ciekawe, jak następna jedynka wagi DZIESIĘĆ wpłynie na moją średnią? Ratunku! Pomocy!

Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania za wspólnie spędzony czas – za lekcje, treningi, wyjścia, zawody, imprezy, obozy, projekty, za docenianie sukcesów w nauce i sporcie, za wsparcie, życzliwość, pomoc i w ogóle za wszystko oraz życzenia wspaniałych wakacji, dużo radości, optymizmu i jak najmniej zmartwień.

Pani Dyrektor i panie wicedyrektor otrzymały piękne bukiety, a wszyscy nauczyciele i trenerzy jedyna w swoim rodzaju, spersonalizowane zestawy pierników, aby wspomnienia o absolwentach były bardzo … słodkie.

Na zakończenie gratulacje i życzenia złożyli także uczniowie klas siódmych. Oni także chcieli się pożegnać „na słodko”.

W trakcie uroczystości uczniowie SMS po raz kolejny potwierdzili, że mają wiele talentów – są świetnymi aktorami, recytatorami, konferansjerami, potrafią grać na instrumentach muzycznych i pięknie śpiewać. Na zakończenie zabrzmiało optymistyczne „Jeszcze w zielone gramy…”.

Po uroczystości uczniowie, nauczyciele, trenerzy i rodzice spotkali się w stołówce na słodkim poczęstunku.

Uroczystość przygotowały p. Liliana Racis-Korsak, p. Joanna Ulatowska-Letko i p. Magdalena Denert przy współpracy z rodzicami uczniów.

 Skip to content