ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Procedury – Covid-19”.


Procedury postępowania z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązujące

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie

od 1 września 2020 r. na czas realizacji statutowych zadań z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN

Dokument otwórz/pobierz
Zarządzenie nr 15/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego
im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
>>>  
Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (zał. nr 1) >>>
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły (zał. nr 2) >>>
Procedura pobytu ucznia w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej (zał. nr 3) >>>
Procedura wyjścia grupy na plac zabaw (zał. nr 4) >>>
Procedura komunikacji z rodzicami uczniów (zał. nr 5) >>>
 • Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych.
 • Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia – zawodnika.
 • Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika.
 • Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów przez firmę transportową.
 • Procedura wydawania posiłków.
 • Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.
  (zał. nr 6-11)

 

>>>
 • Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych.
 • Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.
  (zał. nr 12-13)
>>>

Dyrektor szkoły
Barbara Rapińczuk

 Skip to content