ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Program profilaktyczny „DEBATA” w naszej szkole


Pierwsze dni czerwca upłynęły w naszej szkole pod hasłem profilaktyki. Od poniedziałku do środy (4-06 czerwca 2018 r.) uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych i drugich klas liceum uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”, finansowanym ze środków MZPiTU w Olsztynie. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej przez panią Elżbietę Górecką.

Głównym zadaniem programu „Debata” było zmniejszanie ryzyka przedwczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz uświadamianie zagrożeń, wynikających z korzystania ze środków zmieniających świadomość. Spotkanie służyło przede wszystkim przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ewentualnej ich modyfikacji. Program jest zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Skip to content