SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Program profilaktyczny „DEBATA” w naszej szkole

Pierwsze dni czerwca upłynęły w naszej szkole pod hasłem profilaktyki. Od poniedziałku do środy (4-06 czerwca 2018 r.) uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych i drugich klas liceum uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”, finansowanym ze środków MZPiTU w Olsztynie. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej przez panią Elżbietę Górecką.

Głównym zadaniem programu „Debata” było zmniejszanie ryzyka przedwczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz uświadamianie zagrożeń, wynikających z korzystania ze środków zmieniających świadomość. Spotkanie służyło przede wszystkim przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ewentualnej ich modyfikacji. Program jest zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Galeria

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status