SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Projekt profilaktyczny „Razem tworzymy lepszy Internet” listopad 2017 – czerwiec 2018

Komenda Miejska Policji w Olsztynie, X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego oraz Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących opracowały wspólnie projekt profilaktyczny „Razem tworzymy lepszy Internet”, który skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna. Projekt trwa od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r., a nasza szkoła będzie organizatorem konferencji inauguracyjnej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w dniu 16 stycznia 2018 r. Podsumowanie projektu odbędzie się w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących.

plakat_info_a4_02

Szkoły uczestniczące w realizacji projektu podejmą działania na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Cele projektu  wpisują się w rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w dokumencie opracowanym w sierpniu 2017 roku „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

Poniżej pełna treść projektu:
[embeddoc url=”http://zso5olsztyn.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/projekt_dbi.pdf”]

Projekt objęty jest honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Beata Grzybicka
koordynator projektu
z ramienia oświaty

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status