SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Spotkanie „Żołnierz – zawód czy misja?”

6 grudnia 2018 r. w budynku przy ul. Jagiellończyka odbyło się spotkanie z żołnierzem zawodowym, sierżantem Pawłem Korsakiem.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego, było także okazją do kształtowania wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich.
Sierżant Korsak zaprezentował uczniom wiedzę na temat polskich sił zbrojnych – zwłaszcza rodzajów wojsk, ze szczególnym uwzględnieniem nowej formacji, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej. Przedstawił w zarysie cele i zadania jednostek WOT, przebieg i zakres szkolenia oraz warunki, jakie musi spełniać kandydat na „terytorialsa”. Zagadnienia te zainteresowały szczególnie maturzystów, którzy już za kilka miesięcy będą podejmować kluczowe decyzje dotyczące swojej przyszłości.
Młodsi uczniowie z entuzjazmem przyjęli wyjątkową wystawę elementów umundurowania i wyposażenia wojskowego. Każdy chciał coś wypróbować lub przymierzyć.
Zainteresowanie wzbudziła także prezentacja dotycząca stopni wojskowych oraz pobytu naszego gościa na misji wojskowej w Afganistanie. Sierżant Korsak przekonywał, że bycie żołnierzem zawodowym to zarówno zawód, jak i misja – powołując się na słowa przysięgi wojskowej, przypomniał, że wierna służba Ojczyźnie, obrona jej niepodległości i granic oraz honor żołnierza polskiego to wartości ponadczasowe, które są zawsze aktualne.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status