ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Spotkanie „Żołnierz – zawód czy misja?”


6 grudnia 2018 r. w budynku przy ul. Jagiellończyka odbyło się spotkanie z żołnierzem zawodowym, sierżantem Pawłem Korsakiem.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego, było także okazją do kształtowania wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich.
Sierżant Korsak zaprezentował uczniom wiedzę na temat polskich sił zbrojnych – zwłaszcza rodzajów wojsk, ze szczególnym uwzględnieniem nowej formacji, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej. Przedstawił w zarysie cele i zadania jednostek WOT, przebieg i zakres szkolenia oraz warunki, jakie musi spełniać kandydat na „terytorialsa”. Zagadnienia te zainteresowały szczególnie maturzystów, którzy już za kilka miesięcy będą podejmować kluczowe decyzje dotyczące swojej przyszłości.
Młodsi uczniowie z entuzjazmem przyjęli wyjątkową wystawę elementów umundurowania i wyposażenia wojskowego. Każdy chciał coś wypróbować lub przymierzyć.
Zainteresowanie wzbudziła także prezentacja dotycząca stopni wojskowych oraz pobytu naszego gościa na misji wojskowej w Afganistanie. Sierżant Korsak przekonywał, że bycie żołnierzem zawodowym to zarówno zawód, jak i misja – powołując się na słowa przysięgi wojskowej, przypomniał, że wierna służba Ojczyźnie, obrona jej niepodległości i granic oraz honor żołnierza polskiego to wartości ponadczasowe, które są zawsze aktualne.

 Skip to content