ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


  Stypendium Prezesa Rady Ministrów

   Dnia 26 listopada 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski wręczył dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008/2009. W tym roku stypendia Premiera otrzymały 172 osoby, a stypendia Ministra Edukacji Narodowej osiem osób z naszego województwa. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W tym roku w naszej szkole otrzymał je Przemysław Gałązka, uczeń klasy IIIa. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową, oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów. To stypendium uzyskał nasz absolwent Paweł Florczak.             

 Skip to content