SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Telefon Zaufania i czat dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

Z uwagi na dotkliwą dla nas wszystkich sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudniony dostęp do uzyskania pomocy psychologicznej Rzecznik Praw Dziecka uruchomił dzieci i młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym

bezpłatny całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

i dedykowany młodym ludziom bezpieczny czat internetowy na stronie  https://brpd.gov.pl/sos-czat/

prowadzony przez profesjonalnych psychologów.
Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji uzyskasz natychmiastowe wsparcie, podzielisz się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą Cię osobą dorosłą zastanowisz się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie:
https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status