ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Telefon Zaufania i czat dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka


Z uwagi na dotkliwą dla nas wszystkich sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudniony dostęp do uzyskania pomocy psychologicznej Rzecznik Praw Dziecka uruchomił dzieci i młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym

bezpłatny całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

i dedykowany młodym ludziom bezpieczny czat internetowy na stronie  https://brpd.gov.pl/sos-czat/

prowadzony przez profesjonalnych psychologów.
Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji uzyskasz natychmiastowe wsparcie, podzielisz się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą Cię osobą dorosłą zastanowisz się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie:
https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

 Skip to content