ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Udział uczniów szkoły podstawowej w wojewódzkim konkursie recytatorskim twórczości Żołnierzy Wyklętych „Na znojną walkę”


Dwoje uczniów szkoły podstawowej: Dominika Bućwiło i Michał Kaliszewski z klasy V B wzięło udział w konkursie recytatorskim twórczości Żołnierzy Wyklętych pt. „Na znojną walkę”, który był zorganizowany przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Celem konkursu było m.in. zapoznanie uczestników z losem żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także studenci województwa warmińsko-mazurskiego. Zadaniem uczestników było przygotowanie jednego wiersza autorstwa Żołnierzy Wyklętych spośród zaproponowanych przez Organizatora. Nagranie recytacji utworu należało przesłać na płycie CD do 30 kwietnia.

Nagrania zostały przygotowane i wysłane, pozostało czekać na wyniki. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką nauczyciela języka polskiego i historii, p. Joanny Ulatowskiej-Letko.

 Skip to content