ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Bublewicza w Olsztynie tradycyjnie miała miejsce w budynku przy ul. Gietkowskiej 12.

Rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy w składzie: Marcel Cichowski, Agnieszka Bartnikowska, Urszula Komosińska oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie zebrani uczcili minutą ciszy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i wszystkie ofiary tego dziejowego kataklizmu.

Gorącymi oklaskami zostali przywitani uczniowie klasy I szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszych klas licealnych, których w tym roku jest aż sześć.

Pani Dyrektor Barbara Rapińczuk serdecznie powitała także wszystkich pozostałych uczniów, jak również nauczycieli, trenerów, rodziców, absolwentów, pracowników i wszystkich sympatyków naszej szkoły. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor przypomniała, że dla uczniów SMS wakacje to nie tylko czas wypoczynku od nauki, ale także obozów, zgrupowań i startów. Pogratulowała osiągniętych sukcesów zarówno uczniom –zawodnikom, jak i ich trenerom. Następnie, życząc wszystkim powodzenia, oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

W tym roku pracę w naszej szkole rozpoczynają nowi nauczyciele i trenerzy:

pani Anna Danilczuk, n-l edukacji wczesnoszkolnej

pani Anna Baszowiecka-Pliś, n-l matematyki

pani Halina Knop, n-l języka polskiego

pani Krystyna Mościcka, n-l fizyki

pani Barbara Łukasik, n-l podstaw przedsiębiorczości

pani Elżbieta Mordasewicz, n-l świetlicy

pan Błażej Kolpy, pan Sergiusz Salski i pan Piotr Stasiewicz, trenerzy piłki siatkowej.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania z wychowawcami klas, na których przekazano pozostałe informacje organizacyjne.

Uroczystość prowadziła p. Joanna Ulatowska-Letko.

 Skip to content