SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Bublewicza w Olsztynie tradycyjnie miała miejsce w budynku przy ul. Gietkowskiej 12.

Rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy w składzie: Marcel Cichowski, Agnieszka Bartnikowska, Urszula Komosińska oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie zebrani uczcili minutą ciszy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i wszystkie ofiary tego dziejowego kataklizmu.

Gorącymi oklaskami zostali przywitani uczniowie klasy I szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszych klas licealnych, których w tym roku jest aż sześć.

Pani Dyrektor Barbara Rapińczuk serdecznie powitała także wszystkich pozostałych uczniów, jak również nauczycieli, trenerów, rodziców, absolwentów, pracowników i wszystkich sympatyków naszej szkoły. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor przypomniała, że dla uczniów SMS wakacje to nie tylko czas wypoczynku od nauki, ale także obozów, zgrupowań i startów. Pogratulowała osiągniętych sukcesów zarówno uczniom –zawodnikom, jak i ich trenerom. Następnie, życząc wszystkim powodzenia, oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

W tym roku pracę w naszej szkole rozpoczynają nowi nauczyciele i trenerzy:

pani Anna Danilczuk, n-l edukacji wczesnoszkolnej

pani Anna Baszowiecka-Pliś, n-l matematyki

pani Halina Knop, n-l języka polskiego

pani Krystyna Mościcka, n-l fizyki

pani Barbara Łukasik, n-l podstaw przedsiębiorczości

pani Elżbieta Mordasewicz, n-l świetlicy

pan Błażej Kolpy, pan Sergiusz Salski i pan Piotr Stasiewicz, trenerzy piłki siatkowej.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania z wychowawcami klas, na których przekazano pozostałe informacje organizacyjne.

Uroczystość prowadziła p. Joanna Ulatowska-Letko.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status