ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki


29 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.
Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium 11 uczniom i absolwentom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejny raz w gronie wyróżnionych znaleźli się także uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły:

  • Agnieszka Bartnikowska, absolwentka X LO Mistrzostwa Sportowego
  • Mateusz Chrzanowski, absolwent SP nr 23 Mistrzostwa Sportowego
  • Agnieszka Krajewska, absolwentka SP nr 23 Mistrzostwa Sportowego
  • Szymon Piątkowski, absolwent X LO Mistrzostwa Sportowego.

 

Stypendystom serdecznie gratulujemy!!!

 Skip to content