SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Witaj Wiosno”

„Witaj Wiosno”

30-03-2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie witano wiosnę. Z tej okazji klasa II SP wraz z wychowawczynią panią Monika Rawa – Paluch przygotowała przedstawienie pt. „Witaj Wiosno”. Mali aktorzy i ich rodzice wykazali się pomysłowością podczas przygotowania kostiumów potrzebnych do przedstawienia. Uczniowie grali, śpiewali, i tańczyli. Aktorzy, rodzice i nauczyciele bawili się znakomicie!

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status