ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie


Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie

W dniu 28 maja 2012 r. uczniowie klasy III SP pod opieką wychowawczyni p. Katarzyny Świeczkowskiej odbyli wycieczkę do Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie. Zostali zapoznani z obowiązkami strażaków, sprzętem na którym pracują i zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, takich jak pożar, wypadek, powódź. Uczniowie odwiedzili również Centrum Zarządzanie Kryzysowego, gdzie poznali zasady jego działania, dowiedzieli się o konsekwencjach w przypadku nieuzasadnionego wezwania służb ratowniczych oraz mieli okazję obserwować monitorowanie miasta. Najwięcej emocji wzbudziła możliwość obejrzenia samochodu strażackiego od środka i prezentacja sygnałów dźwiękowych.

Katarzyna Świeczkowska

 Skip to content