ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Wyniki Konkursu Szkolnego „Konstytucja!”


„Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej
jedynie zawisł, długiem doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady,
a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje (…); wolni od hańbiących obcej
przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie niepodległość zewnętrzną i wolność
wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym oraz chcąc
na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć (…),
dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej
i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy (…).”

WYNIKI KONKURSU SZKOLNEGO „KONSTYTUCJA!”

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Ustawy Zasadniczej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie.
Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu krzyżówki z hasłem KONSTYTUCJA; hasła użyte w krzyżówce oraz ich wyjaśnienia miały się odnosić zarówno do pojęcia „konstytucja”, jak też do okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja i wojny w jej obronie.
Z radością informuję, że w konkursie wzięli udział uczniowie z niemal wszystkich klas Zespołu Szkół. W nadesłanych krzyżówkach pojawiło się bardzo wiele ciekawych haseł – oprócz dosyć oczywistych, takich jak Polska, Rzeczpospolita, ojczyzna, sejm, senat, Warszawa, maj, Zamek Królewski, reforma czy Stanisław August Poniatowski pojawiły się także nieco trudniejsze, np. trójpodział władzy, ustawa zasadnicza, naród, obywatel, monarchia konstytucyjna, Sejm Czteroletni, liberum veto, Targowica, Straż Praw. Nie mogło oczywiście zabraknąć takich postaci jak Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Tadeusz Kościuszko, ale także Katarzyna II czy Ksawery Branicki. Na uwagę zasługują też takie hasła jak suwerenność, preambuła, Kuźnica Kołłątajowska, Sala Senatorska, oligarchia magnacka, Wettinowie, Monteskiusz, Dubienka, które świadczą o kreatywności i pogłębionej wiedzy uczestników konkursu.

Gratuluję wszystkim uczestnikom, a oto laureaci:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

• trzy równorzędne pierwsze miejsca:

  • Celestyna Kendzierska z klasy IVa,
  • Antonina Bednarczyk z klasy V
  • Julia Krajewska z klasy VI

• trzy równorzędne wyróżnienia:

  • Paweł Bisior z klasy IVB,
  • Krystian Laskowski z klasy VI
  • Hubert Lendzion z klasy VI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • I miejsce – Roksana Sujkowska, klasa IIB
  • II miejsce – Patrycja Siejak, klasa IA
  • III miejsce – Szymon Ławrynowicz, klasa IIC

Joanna Ulatowska-Letko

 Skip to content