ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 21.04.2020 roku zmarł Pan BENEDYKT JADZIŃSKI


Wieloletni, zasłużony działacz sportowy. Przez 30 lat pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiej, a następnie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu. Był zaangażowany w pracę Polskiego Związku Gimnastycznego. Zawsze wspierał sekcję gimnastyki sportowej kobiet. Odszedł pasjonat sportu, prawdziwy przyjaciel olsztyńskiego środowiska gimnastycznego.

 Skip to content