SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Zajęcia szachowe w szkole podstawowej

W ramach realizacji podstawy programowej klasa druga SP uczestniczy w zajęciach warsztatowych „Szachy na wesoło”. Pomysłodawczyniami zajęć są pani Monika Rawa-Paluch i pani Anna Dubrowską. Do współprowadzenia warsztatów panie zaprosiły starszych uczniów Szymona Kawę, Dominika Czerniawskiego i Jakuba Kłujszo, którzy w dostępny sposób objaśniają młodszym kolegom i koleżankom zasady gry, dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status