ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Zajęcia szachowe w szkole podstawowej


W ramach realizacji podstawy programowej klasa druga SP uczestniczy w zajęciach warsztatowych „Szachy na wesoło”. Pomysłodawczyniami zajęć są pani Monika Rawa-Paluch i pani Anna Dubrowską. Do współprowadzenia warsztatów panie zaprosiły starszych uczniów Szymona Kawę, Dominika Czerniawskiego i Jakuba Kłujszo, którzy w dostępny sposób objaśniają młodszym kolegom i koleżankom zasady gry, dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

 Skip to content