ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Życzenia świąteczne


Wszystkim PRACOWNIKOM SZKOŁY,
UCZNIOM – ZAWODNIKOM, RODZICOM UCZNI
ÓW
Zespo
łu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Mistrzostwa Sportowego
im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbli
żającego się
Nowego Roku 2021
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokó
ł,
spokoju oraz wszelkiej pomy
ślności w życiu osobistym
i sukces
ów w pracy zawodowej.
Pami
ętajmy, że tegoroczny czas świąteczny
jest inny ni
ż wszystkie.
Niech b
ędzie wypełniony ciepłem i spokojem,
a chwile sp
ędzone z rodziną
b
ędą magiczne i niezapomniane..

 

Barbara Rapińczuk
Dyrektor

Grudzień 2020 roku

 Skip to content