SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Przywrócenie zajęć

Drodzy Rodzice,

w związku z zawieszeniem przez stronę związkową strajku nauczycieli, jak również przez nauczycieli naszej placówki, z dniem 29 kwietnia br. (poniedziałek) przywracam w naszej szkole zajęcia dydaktyczno−wychowawcze, opiekuńcze oraz zajęcia sportowe,  zgodnie z tygodniowym planem zajęć dla każdego oddziału.

Przypominam, że transport dzieci odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym planem.

Jednocześnie informuję, iż od dnia 29 kwietnia br. będą wydawane obiady.

Pragnę Państwu serdecznie podziękować za okazaną cierpliwość, wsparcie i duże zrozumienie oraz za to, że byliście z nami w tych trudnych dla nas dniach.

Z poważaniem

Barbara Rapińczuk
dyrektor szkoły

 

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status