ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Apel porządkowy w szkole podstawowej


3 października 2014 r. odbył się apel porządkowy dla uczniów szkoły podstawowej. Apel poprowadziła nowa przewodnicząca SU – Natalia Skorupska. Na początku spotkania opiekun samorządu p. Katarzyna Klaja przedstawiła skład Prezydium SU, następnie gospodarze klas mieli okazje do zaprezentowania swojej klasy na forum społeczności uczniowskiej oraz pochwalenia się swoim planami na ten rok szkolny. Pani dyrektor Barbara Rapińczuk przypomniała prawa i obowiązki ucznia – sportowca, na koniec życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce i sporcie w nowym roku szkolnym.

 Skip to content