ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Edukacji Narodowej w SMS


Dzień Edukacji Narodowej zazwyczaj jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Jednak SMS nie traci żadnej chwili na naukę 😉 Pomimo pracującego dnia było całkiem przyjemnie, nauczyciele na ten jeden dzień zapomnieli o sprawdzianach, kartkówkach i byli zaskakująco wyrozumiali na wszelkie niedociągnięcia uczniów.

Po zakończonych lekcjach odbyła się uroczysta rada pedagogiczna, podczas której uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Ejkszto przygotowali w sposób humorystyczny życzenia skierowane pod adresem wszystkich pracowników szkoły.

Tradycją w naszej szkole są coroczne wyjazdy pracowników szkoły do teatru. W bieżącym roku, w sobotę 10 października kadra pedagogiczna oraz pracownicy obsługi i admnistracji odwiedzili Och-Teatr w Warszawie, gdzie świetnie się bawili podczas sztuki Mayday 2.

 Skip to content