ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Papieski w gimnazjum


4 listopada 2014 r. w gimnazjum odbył się XIV Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Spotkanie rozpoczęła pani Katarzyna Klaja – wyjaśniając wszystkim uczniom ideę tego dnia w naszej szkole oraz hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. Następnie uczennice klas II i III A gimnazjum wraz z panią Małgorzatą Jacewicz zaprezentowały w krótkim montażu fragmenty poezji Jana Pawła II. Następnie uczniowie przebrali się w stroje sportowe, by wziąć udział w konkurencjach sportowych. Konkurs przebiegał dwuetapowo – 3 pytania z życia Jana Pawła II i 3 konkurencje sportowe. W sumie były trzy rundy. Rywalizacja ogromna. Ostatecznie 1. miejsce zajęła klasa II, 2. miejsce klasa III B, 3. miejsce klasa I B, 4. miejsce klasa III A i 5. miejsce klasa I A. Na koniec pani wicedyrektor Justyna Sobeczek wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki i obrazki z wizerunkiem naszego świętego patrona Jana Pawła II.

 Skip to content