SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Papieski w gimnazjum

4 listopada 2014 r. w gimnazjum odbył się XIV Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Spotkanie rozpoczęła pani Katarzyna Klaja – wyjaśniając wszystkim uczniom ideę tego dnia w naszej szkole oraz hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. Następnie uczennice klas II i III A gimnazjum wraz z panią Małgorzatą Jacewicz zaprezentowały w krótkim montażu fragmenty poezji Jana Pawła II. Następnie uczniowie przebrali się w stroje sportowe, by wziąć udział w konkurencjach sportowych. Konkurs przebiegał dwuetapowo – 3 pytania z życia Jana Pawła II i 3 konkurencje sportowe. W sumie były trzy rundy. Rywalizacja ogromna. Ostatecznie 1. miejsce zajęła klasa II, 2. miejsce klasa III B, 3. miejsce klasa I B, 4. miejsce klasa III A i 5. miejsce klasa I A. Na koniec pani wicedyrektor Justyna Sobeczek wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki i obrazki z wizerunkiem naszego świętego patrona Jana Pawła II.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status