ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Marta Parzychowska w Młodzieżowej Radzie Miasta Olsztyna!


Uczennica klasy III b liceum, Marta Parzychowska, została wybrana przez rówieśników jako kandydatka do Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna.

Dnia 16 lutego 2012 r. odbyło się szkolenie pt. „Efektywny radny Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna”. Zorganizowane dla przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z zasadami działania Młodzieżowej Rady Miasta, dowiedzieli się o jej celach i zadaniach. Poznali i przećwiczyli, w jaki sposób podejmuje się uchwały w czasie sesji rady. Podczas szkolenia były prowadzone ćwiczenia, gry i zabawy mające na celu lepsze poznanie się uczestników i ich zintegrowanie.

Dnia 19 lutego 2013 r. w Biurze Rady Miasta odbyła się I Sesja II Kadencji MRMO, na której nowi radni zajmowali się sprawami czysto organizacyjnymi, powoływaniem nowych osób na stanowiska.

Jako X LO MS mamy się czym pochwalić!
Nasza uczennica Marta Parzychowska
została powołana do Prezydium MRMO.

Podczas I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna wybrani zostali:

» Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna – Ignacy Podhajski

» Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna – Barnaba Kuskowski

» Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna – Justyna Minkiewicz

» Członkowie Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna – Łukasz Michnik i Marta Parzychowska

» Rzecznik Prasowy Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna – Paulina Michalska

» Komisja Rewizyjna:

– Jakub Pietrzak
– Piotr Cieślak
– Kinga Rogowska
– Roksana Bućko
– Katarzyna Orłowska

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu I Sesji
z udziałem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza

 Skip to content