ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Non omnis moriar” – spotkanie z poezją i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II


Dziewiąte spotkanie uczniów i nauczycieli olsztyńskich szkół z cyklu „Non omnis moriar” poświęcone pamięci świętego Jana Pawła II odbyło się w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele:

  • Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego;
  • Szkoły Podstawowej nr 32;
  • Gimnazjumnr 10 Mistrzostwa Sportowego;
  • Gimnazjum nr 11;
  • Zespołu Szkół Samochodowych.

 

Niektórzy z uczestników brali udział w spotkaniu po raz kolejny i z sentymentem odnajdowali swoje zdjęcia w Kronice spotkań.

Wśród gości byli między innymi:

  • Pani Dyrektor ZSO nr 5 MS w Olsztynie Barbara Rapińczuk;
  • Ojciec Otton Ratajczak, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Olsztynie;
  • Pani Bożena Szczurek, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

 

Spotkanie prowadziła pani Joanna Ulatowska‑Letko, nad organizacją imprezy czuwały pani Katarzyna Klaja i pani Ewa Gałęziewska, natomiast uczniów do występu przygotowywały panie: Bożena Szczurek, Elżbieta Lechicka, Joanna Żach, Monika Kozubowska, Małgorzata Jacewicz i Joanna Ulatowska‑Letko.

Jak co roku uczniowie prezentowali utwory Karola Wojtyły recytując, śpiewając, grając na instrumentach muzycznych, uczestnicząc w miniaturach teatralnych. Występom towarzyszyły fragmenty filmowe i muzyczne. Poziom prezentacji był bardzo wysoki i dostarczał nie tylko przeżyć estetycznych, ale także, a może przede wszystkim, duchowych.

 Skip to content