ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Uczniowie szkoły stypendystami MEN za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 r.


Lista stypendystów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.
L.p. Nazwisko Imię/Imiona Nazwa szkoły (nie zespołu)

Szkoła w miejscowości

1
bugaj

Bugaj 
Dominik Oskar
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
2 Janik Igor Olaf I Liceum Ogólnokształcące Elbląg
3 Jankowska Kinga  Julia II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Oświatowo – Sportowym „Baza” Mrągowo
4
kowalski

Kowalski 
Mateusz
Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
5 Kozłowska Aniela Katolicka Szkoła Podstawowa Olsztyn
6
krajewska

Krajewska 
Oliwia
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
7 Mgeładze-Arciuch Michał Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego Mrągowo
8
szajdek

Szajdek 
Maja Magdalena
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
9
wajzer

Wajzer
Maria
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
 Skip to content