SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Uczniowie szkoły stypendystami MEN za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 r.

Lista stypendystów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.
L.p. Nazwisko Imię/Imiona Nazwa szkoły (nie zespołu)

Szkoła w miejscowości

1
bugaj

Bugaj 
Dominik Oskar
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
2 Janik Igor Olaf I Liceum Ogólnokształcące Elbląg
3 Jankowska Kinga  Julia II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Oświatowo – Sportowym „Baza” Mrągowo
4
kowalski

Kowalski 
Mateusz
Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
5 Kozłowska Aniela Katolicka Szkoła Podstawowa Olsztyn
6
krajewska

Krajewska 
Oliwia
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
7 Mgeładze-Arciuch Michał Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego Mrągowo
8
szajdek

Szajdek 
Maja Magdalena
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
9
wajzer

Wajzer
Maria
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa

Sportowego

Olsztyn
 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status